התפקיד העיקרי של product manager

מנהל מוצר, שנקרא גם product manager, עשוי להיות מעורב בהיבטים רבים במחזור חייו של מוצר כזה או אחר. קשה להצביע על עיסוק אחד שבכל הגדרת תפקיד ייחשב בתור התפקיד העיקרי. עם זאת, נצביע על כמה תובנות שיישפכו אור על העיסוק בכללותו. 

ניתוח דרישות ואפיון 

אחד התפקידים המרכזיים שכמעט כל product manager נדרש לבצע הוא אפיון. ניתוח של דרישות ואפיון הדרישות המקדימות מהמוצר שרוצים לפתח הוא שלב בסיס ודי ראשוני. את הניתוח הזה יעביר בהמשך מנהל המוצר למי שאחראי על בניית היישום והפיתוח. 

תפקיד ראש גדול – חובה 

אפשר לומר כי התפקיד העיקרי של product manager, למרות שזה לא נמצא בדיוק במאפייני התפקיד על פי הספר, זה לגלות ראש גדול. מנהל מוצר עשוי להיות מעורב בניתוח שווקים, בבחינת אלטרנטיבות, בזיהוי סדרי עדיפויות שישתלבו בפיתוח המוצר. חלק ממנהלי המוצרים יהיו יותר מעורבים בפיתוח ואחרים יעדיפו לגלות יותר מעורבות בשלבים הראשונים ובשלבים מאוחרים יותר, כגון השקה, בדיקות, שיפור תוצאות ובדיקת יעדים ועוד. 

ממשק עם גורמים רבים 

מנהלי מוצר מסוימים מגדירים את התפקיד העיקרי של product manager בתור ממשק. כלומר, זהו איש מקצוע מרכזי בחברה, שדרכו מתנקזות משימות ודרכו עוברים שלבי מפתח בתוך החברה אך גם מחוצה לה. מנהלי מוצר עשויים להיות מעורבים בגיוס משקיעים, הכנת פרזנטציות, הדרכה של אנשי מכירות, עבודה עם marketing manager ואנשי שיווק, עבודה שוטפת עם מחלקת מחקר ופיתוח ועוד. 

הבדלים בהגדרת התפקיד נגזרים גם מסוג המוצר שבו מדובר. למשל, מוצר B2B, מוצרים טכנולוגיים, פלטפורמות שונות, מערכות הנדסיות, מוצרי מערכות פיננסיות ועוד. לסיכום, מנהל מוצר הינו תפקיד מרכזי בחברה, שיכול להוביל או לפחות להיות מעורב במחזור חיי המוצר, משלב הייזום ועד לפיתוח ולהשקה, שיווק ומכירות.